Župani na kolegiju raspravljali o prijedlogu Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne samouprave

U prostorijama Hrvatske zajednice županija u srijedu, 4. listopada održan je kolegij župana, kojemu je prisustvovao i župan Darko Koren.

Na dnevnom redu bila je rasprava o prijedlogu Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne samouprave, glede kojeg je predsjednik Hrvatske zajednice županija i šibensko-kninski župan Goran Pauk kazao kako bi županije bile u plusu oko 300 milijuna kuna. Dodatno je pojasnio kako bi Zakon velik dio županija stavio u puno povoljniji položaj, ali neke od njih bi stagnirale u odnosu na sadašnje stanje, što izaziva određeno nezadovoljstvo.

U konstruktivnu raspravu uključili su se i ostali župani, a župan Koren tom je prilikom uputio i prijedlog za pokretanje rasprave glede financiranja bolnica, odnosno problema njihovih dugova, kao i glede vraćanja financijskih sredstava županijskim upravama za ceste, na čije djelovanje utječe višegodišnje smanjenje prihoda.

Predsjednik Pauk je još poručio kako smatra da bi trebalo prihvatiti inicijativu Ministarstva financija da se na kvalitetniji način napravi fiskalna raspodjela u zemlji, koja opet ne podrazumijeva izjednačavanje regionalnih razlika, čime će se baviti Ministarstvo regionalnog razvoja i EU fondova. Predložena je i jedinstvena raspodjela poreza na dohodak, prema kojoj bi, umjesto dosadašnjih pet modela bio samo jedan, a od 100 posto poreza na dohodak, 60 posto išlo bi gradovima i općinama, 17 posto županijama, 17 posto Fondu izravnanja te 6 posto za decentralizirane funkcije.

Državna tajnica u Ministarstvu uprave Josipa Rimac obavijestila je kako je završeno e-savjetovanje vezano uz izmjene Zakona o lokalnoj i područnoj samoupravi, pri čemu je najviše komentara bilo vezano uz ovlasti prema predstavničkom tijelu te način kako će se regulirati nedonošenje proračuna jedinica lokalne i područne samouprave.

Služba ureda župana