Župan u obilasku buduće informatičke učionice za poduzetnike

Župan Darko Koren i zamjenik župana Darko Sobota danas su sa suradnicima obišli prostore bivšeg Zavoda za javno zdravstvo na Florijanskom trgu u Koprivnici. Navedeni prostori se obnavljaju kako bi se u njih smjestile županijske službe i ustanove, a predviđeno je da se u tim prostorima smjesti i informatička učionica za poduzetnike.

Informatička učionica će se opremiti sredstvima iz EU projekta e-business (e-poslovanje) i e-commerce (e-trgovanje), u koji je uključena Razvojna agencija PORA. PORA je naime jedna od deset ustanova u Hrvatskoj uključenih u provedbu ovog projekta kojem je službeni naziv „Poboljšanje poslovne konkurentnosti putem elektroničkog poslovanja (e-business)“. Nova informatička dvorana sadržavat će video i teleinformacijsku opremu, te 25 računala u vrijednosti od 100 tisuća eura.

Ravnateljica PORE Melita Birčić pojasnila je županu da će PORA osigurati mentorstvo i edukacijski program projekta, te održati deset radionica i edukacija o e-poslovanju i e-trgovanju za poduzetnike s područja Koprivničko-križevačke županije.