Župan sa suradnicima u posjetu Općini Ferdinandovac

Župan Darko Koren sa suradnicima je boravio u radnom posjetu Općini Ferdinandovac. Na početku posjeta, u prostorijama Općine održan je sastanak kojemu su prisustvovali načelnik Ferdinandovca Vjekoslav Maletić i predsjednik Općinskog vijeća Branko Patačko, u ime domaćina, kao i ravnatelj OŠ Ferdinandovac Miroslav Fuček, ravnatelj Županijske uprave za ceste KKŽ Dragutin Guzalić te načelnik Policijske postaje Đurđevac Marijan Slaviček.

Načelnik Maletić uvodno je izvijestio sudionike sastanka kako je zbog povećanja razine sigurnosti učenika i prometa općenito, a temeljem jednoglasne odluke Općinskog vijeća, pokrenuta inicijativa za postavljanje uspornika prometa u blizini Osnovne škole. Također, zbog pojačanog prometa oko škole, u planu je i projektiranje proširenja parkirališta jer autobusi s učenicima i putnicima, biciklisti te roditelji dolaze iz tri smjera. Ovaj prijedlog podržali su i predsjednik Patačko te ravnatelj Fuček, a uz ovu problematiku, načelnik Maletić informirao je župana Korena i o ostalim projektima koji se provode na području općine.

Ravnatelj Guzalić kazao je kako je ŽUC na svim pješačkim prijelazima kod škola na području županije postavio svjetlosnu LED signalizaciju, a da je za postavljanje uspornika prometa potrebno izraditi elaborat, na koji suglasnost daju nadležna policijska postaja i Županija. Po izlaganju predstavnika policije Slavičeka, svi prisutni složili su se da je radi sigurnosti djece i podizanja razine kvalitete prometa potrebno pristupiti izradi prometnog elaborata.

Župan Koren zahvalio je načelniku na pozivu i pohvalio konstruktivnu komunikaciju koja se temelji na rješavanju konkretnih problema te rezultira dogovorima na korist i boljitak građana. Ujedno je spomenuo i planove Županije vezane uz Osnovnu školu Ferdinandovac, koji se odnose na dogradnju škole sa svrhom uvođenja jednosmjenske nastave te energetsku obnovu postojeće zgrade.

Nakon sastanka, krenulo se u obilazak prostora oko škole i lokacije na kojoj će biti postavljeni uspornici, a također se obišla i obnovljena cesta u naselju Lepa Greda. Riječ je o lokalnoj cesti LC 26114 Novo Virje -Brodić-Podravske Sesvete na kojoj su izvedeni radovi obnove kolnika ugradnjom sloja asfalta, u dužini 1100 metara. Vrijednost investicije je oko 400 tisuća kuna, a Općina sufinancira 20 posto tog iznosa.

 

Služba ureda župana