Župan sa suradnicima obišao početak radova izgradnje vodoopskrbne mreže na području općine Sokolovac

Župan Darko Koren i zamjenik župana Ratimir Ljubić u srijedu, 2. rujna obišli su početak radova izgradnje vodoopskrbne mreže Mala Branjska – Velika Branjska – Trnovec Sokolovački u Općini Sokolovac. Župana i zamjenika dočekali su načelnik Općine Sokolovac Vlado Bakšaj sa suradnicima te predstavnici Koprivničkih voda koji su nositelji investicije i koprivničkog Kominga koji je ugovoreni izvođač radova.

 Vrijednost radova je 2.485.166,88 milijuna kuna bez PDV-a, a financijska konstrukcija predmetne investicije ugovorena je uz pomoć Hrvatskih voda koje sufinanciraju 80 posto investicije, dok Općina Sokolovac financira 20 posto vrijednosti investicije.

Spajanjem na postojeću vodoopskrbnu mrežu u naselju Srijem će se izvesti sedam kilometara novog vodoopskrbnog cjevovoda profila DN 110 mm koji će omogućiti zadovoljenje potreba lokalnog stanovništva pitkom vodom kao i protupožarne potrebe hidrantske mreže. Planirani rok završetka radova je kraja 2021. godine,  ovisno o dostupnosti financijskih sredstava Hrvatskih voda.

Izvor fotografija: Općina Sokolovac

Služba ureda župana