Župan održao prijem za predstavnike medija

U ponedjeljak, 18. siječnja, u restoranu „Zlatan“ u Koprivnici, župan Darko Koren i zamjenici župana Ivan Pal i Darko Sobota održali su tradicionalni prijem za predstavnike medija s područja Koprivničko-križevačke županije.

Tom prigodom župan Darko Koren zahvalio se novinarima na korektnom izvještavanju i vrlo dobroj suradnji u informiranju javnosti o radu Županije. Župan je pritom spomenuo da se ukidanjem Županijskog poglavarstva javila potreba za novim načinom izvještavanja medija, pa je stoga formirana Služba ureda župana unutar koje se brine o tome. Najavio je i skoro zapošljavanje stručnog suradnika za odnose s javnošću, koji će biti zadužen za izravan kontakt s medijima.

U ime nazočnih novinara prisutnima se obratio gospodin Željko Krušelj, koji je suradnju medija i Županije ocijenio vrlo dobrom. Pohvalio je župana što Županija ima ujednačen kriterij pružanja informacija prema svim redakcijama, bez preferiranja pojedinih medijskih kuća.