Župan na sjednici Izvršnog odbora Hrvatske zajednice županija predstavio inicijativu za dopunu Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

U četvrtak, 1.listopada u Zagrebu je održana 56. sjednica Izvršnog odbora Hrvatske zajednice županija kojoj je prisustvovao župan Darko Koren, ujedno i potpredsjednik Hrvatske zajednice županija.   Na sjednici koju je vodio predsjednik HZŽ-a i župan Šibensko-kninske županije Goran Pauk župani su raspravljali o aktualnim pitanjima vezanim uz predstojeće zakonske promjene, s naglaskom na digitalizaciju javne uprave i rad na daljnjoj fiskalnoj i funkcionalnoj decentralizaciji.

Župan Koren je na sjednici  predstavio inicijativu za dopunu Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi u dijelu elektroničkog sazivanja i održavanja sjednica predstavničkog tijela koja će se uputiti prema Ministarstvu pravosuđa i uprave. Župan je podsjetio na upute o sazivanju, održavanju i sudjelovanju na sjednicama predstavničkog tijela koje je, s obzirom na epidemiološku situaciju, u ožujku donijelo Ministarstvo uprave napomenuvši kako se prema  odredbama Zakona sjednice predstavničkog tijela mogu održati isključivo uz neposredno sudjelovanje članova predstavničkog tijela u radu sjednice i bez korištenja modernih tehnologija.

Podsjetio je i kako je u spomenutoj uputi ostavljena mogućnost da se, s obzirom na okolnosti, održavanje sjednica predstavničkog tijela može organizirati putem tehnologija za održavanje sastanaka na daljinu te kako velika većina lokalnih jedinica nije pristupila izmjenama poslovnika o radu predstavničkih tijela. Dio lokalnih jedinica nastavio je održavanje sjednica isključivo elektroničkim putem, a dio se vratio neposrednom održavanju sjednica  uz poštivanje svih epidemioloških mjera.

„U pripremi su najvažniji financijski akti lokalnih jedinica, a to su proračuni. Predstavničko tijelo ih mora donijeti do 31. prosinca tekuće godine za narednu godinu, pod prijetnjom svih zakonskih ograničenja, ukoliko se ne donese u tom vremenu. Pri tome posebno napominjem kako se radi o financijskom dokumentu koji je u svojoj naravi opći akt te je njegov način donošenja itekako podložan kontroli zakonitosti. S obzirom da je epidemiološka situacija vrlo nepredvidiva pozivamo Ministarstvo pravosuđa i uprave da po hitnom postupku uputi dopunu Zakona u saborsku proceduru i to u dijelu koji se odnosi na način sazivanja sjednica predstavničkog tijela kako bi se ta pravna situacija uredila prije predaje proračunskih akata predstavničkom tijelu“, kazao je župan.

U protivnome, istaknuo je župan obrazlažući inicijativu, potrebno je izdati jasnu i nedvosmislenu uputu kako postupiti u epidemiološkoj situaciji u kojoj se predstavničko tijelo neće moći sastati neposredno, u punom sastavu potrebnom za valjano donošenje proračunskih dokumenata jer se član ili dio članova, a potencijalno i svi mogu nalaziti u samoizolaciji usred opasnosti od zarazne bolesti.

Na sjednici se raspravljao o poreznoj reformi u kojoj se, između ostalog, predlaže preusmjeravanje sredstava u iznosu 17 posto poreza na dohodak, koji se koristi za fiskalno izravnanje, u povećanje udjela raspodjele u porezu na dohodak općinama, gradovima i županijama. Spomenuta sredstva za fiskalno izravnanje osigurat će se u državnom proračunu. „Uzimajući u obzir sve porezne reforme i štetu koju je gospodarstvu cijele zemlje nanijela pandemija koronavirusa te izdatke koje će županije morati namiriti, zalažemo se za pravedniju raspodjelu poreza na dohodak između jedinica lokalne i regionalne samouprave. Smatramo da i županije, i gradovi, i općine moraju jednakomjerno sudjelovati u raspodjeli“, istaknuo je predsjednik Hrvatske zajednice županija i župan Šibensko-kninske županije Goran Pauk.

S predstavnicima Hrvatske udruge poslodavaca razgovaralo se o organizaciji javnog linijskog prijevoza, problematici koja je posebice došla do izražaja s organizacijom početka nove školske godine, a župani su raspravili i o reformi javne uprave te  procesima  digitalizacije koji će omogućiti efikasniju javnu upravu.

Izvor fotografija: HZŽ

Služba ureda župana