Župan Koren sudjelovao na online sjednici Upravljačkog odbora za izradu Nacionalne razvojne strategije Republike Hrvatske do 2030. godine

Učinkovito i djelotvorno pravosuđe te demografski oporavak zemlje značajni su preduvjeti budućeg gospodarskog rasta i stabilnosti društva - istaknuo je župan Koren

Župan Darko Koren u srijedu, 13.siječnja sudjelovao je na online sjednici Upravljačkog odbora za izradu Nacionalne razvojne strategije Republike Hrvatske do 2030. godine kojom je predsjedao predsjednik Vlade Republike Hrvatske Andrej Plenković. Upravljački odbor je prije tri godine osnovala Vlada RH s ciljem koordinacije pripreme i praćenja provedbe Nacionalne razvojne strategije, a uz predsjednika Vlade i ministre, čine ga predstavnici Hrvatskoga sabora, Ureda predsjednika RH,  Hrvatske zajednice županija, Udruge gradova i Udruge općina, Hrvatske udruge poslodavaca, Hrvatske gospodarske komore, Hrvatske obrtničke komore, Hrvatske narodne banke, sindikata i Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.

Izrada Nacionalne razvojne strategije do 2030. godine, kao krovnog dokumenta i sveobuhvatnog akta strateškog planiranja kojim se dugoročno usmjerava razvoj društva i gospodarstva u svim važnim pitanjima za Hrvatsku, započela je 2018. godine, a temelji se na konkurentnim gospodarskim potencijalima Hrvatske i na prepoznatim razvojnim izazovima na regionalnoj, nacionalnoj, europskoj i globalnoj razini.

Župan Koren aktivno je sudjelovao u raspravi naglasivši učinkovito i djelotvorno pravosuđe te demografski oporavak zemlje kao značajne preduvjete budućeg gospodarskog rasta i stabilnosti društva. Kako je istaknuo u raspravi, reforma pravosuđa nužna je za stvaranje dobre poslovne klime i povratak povjerenja građana i poduzetnika u institucije. Uz to, naglasio je kako je važno i dalje raditi na još većoj funkcionalnosti javne uprave te time doprinijeti kvaliteti života građana. Veliku pozornost treba usmjeriti i prema zaustavljanju  negativnih demografski trendova, dodao je župan, jer bez toga neće biti niti radnika koji će stvarati novu vrijednost, a niti budućih generacija za koje treba osigurati gospodarstvo temeljeno na inovacijama  i novim tehnologijama, posebice u ključnim proizvodnim sektorima.

Elemente strateškog okvira čine razvojni smjerovi te 13 strateških ciljeva kroz koje će se Hrvatska usmjeriti prema održivom gospodarstvu i društvu, jačanju otpornosti na krize, zelenoj i digitalnoj tranziciji te ravnomjernom regionalnom razvoju.  Između ostalog,  ciljevima Strategije je definirano dostizanje 75 posto  prosjeka EU po BDP-u po stanovniku prema paritetu kupovne moći, povećanje udjela ukupnih izdataka za istraživanje i razvoj na tri posto  BDP-a, povećanje stope zaposlenosti u dobnoj skupini 20 – 64 godina za 10 posto te dostizanje prosjeka zemalja članica EU na indeksu gospodarske i društvene digitalizacije.

Nacrt prijedloga Nacionalne razvojne strategije Republike Hrvatske do 2030. godine će se nakon usvajanja na Upravljačkom odboru naći i na današnjem Dnevnom redu otvorenoga dijela 37. sjednice Vlade nakon čega će se Nacrt uputiti Hrvatskom saboru na usvajanje.

Služba ureda župana