Župan Darko Koren sudjelovao u berbi grožđa u Čepelovcu

Župan Koprivničko-križevačke županije Darko Koren odazvao se pozivu članova KUD-a „Petar Preradović“ i ženskog vokalnog ansambla Đurđevčice te je u nedjelju 3. listopada sudjelovao u berbi grožđa. Berba se odvijala u vinogradima Božidara Divjačka na Čepelovečkom bregu i Pesjem repu. Obiteljsko gospodarstvo Divjačko nalazi se na vinskoj cesti, ima oko 6000 trsova različitih vinskih sorti, a okrenulo se i očuvanju tradicije kroz razvoj ruralnog turizma.

Uz pjesmu i ples posao je bio brzo obavljen pa je dogovoreno da će ova berba postati tradicionalna manifestacija. Uz župana Darka Korena berbi se pridružio i gradonačelnik Đurđevca Slavko Gračan.