Župan Darko Koren sa suradnicima obišao praktikume u Srednjoj i Obrtničkoj školi u Koprivnici

Župan Koprivničko-križevačke županije Darko Koren i njegovi zamjenici Ivan Pal i Darko Sobota sa suradnicima, posjetili su u četvrtak 24. studenog 2011. prostore Obrtničke škole Koprivnica i Srednje škole Koprivnica, koje djeluju u istoj školskoj zgradi.

Župan Darko Koren tom je prilikom održao konferenciju za medije, na kojoj je govorio o aktualnim projektima, te o planu županijskih investicija u području školstva za narednu godinu.

Naglasio je kako je tijekom 2011. godine Koprivničko-križevačka županija uložila značajna sredstva u rekonstrukciju i opremanje praktikuma u Srednjoj i Obrtničkoj školi u Koprivnici. U adaptaciju i opremanje kemijskog laboratorija te nabavu računala i uređaja u Srednjoj školi Koprivnica uloženo je 217 tisuća kuna, dok je za nabavu opreme za elektrotehnički praktikum te nabavu računala i namještaja u Obrtničkoj školi Koprivnica uloženo 116 tisuća kuna.

Također je napomenuo kako su ove godine završeni mnogi novoizgrađeni školski objekti, kao što je nova zgrada Srednje škole „Ivan Seljanec“ Križevci, školska športska dvorana Osnovne škole Grgura Karlovčana Đurđevac te PŠ Gregurovec, a pred završetkom je i nova zgrada Osnovne škole Ivan Lacković Croata Kalinovac, u koje je Koprivničko-križevačka županija investirala značajna financijska sredstva.

Od planiranih kapitalnih investicija u školstvu za 2012. godinu spomenuo je dogradnju škole i školske športske dvorane Osnovne škole Sokolovac, koji će provoditi u nekoliko faza, a za 2012. godinu planirana je dogradnja „do pod krov“. Osim tog projekta, u planu je i izgradnja nekoliko područnih škola, nastavak izrade projektne dokumentacije za Obrtničku školu Koprivnica, ulaganje u rekonstrukciju i sanaciju drugih školskih objekata, a ukupno ulaganje u 2012. godini planirano je u iznosu preko 17 milijuna kuna.

Župan Koren kazao je kako je u protekle 3 godine u školstvo Koprivničko-križevačke županije uloženo preko 60 milijuna kuna iz državnog proračuna, a najviše u okviru investicije izgradnje zgrade Srednje škole „Ivan Seljanec“ Križevci.

Nakon završetka konferencije, župan i njegovi zamjenici sa suradnicima, u pratnji ravnatelja obišli su adaptirani kemijski laboratorij Srednje škole Koprivnica i praktikume u Obrtničkoj školi Koprivnica.

Upravni odjel za prosvjetu, kulturu, znanost i šport