Završetak I. faze izgradnje športske školske dvorane pri OŠ Grgura Karlovčana u Đurđevcu

U ponedjeljak, 24. kolovoza 2009. god., predstavnici investitora, zamjenik župana Koprivničko-križevačke županije Ivan Pal sa suradnicima i gradonačelnik Grada Đurđevca Slavko Gračan preuzeli su završene radove I. faze izgradnje školske športske dvorane pri osnovnoj školi Grgura Karlovčana u Đurđevcu koju polazi 779 učenika.

Ova športska dvorana površine 1.700 m2 izgrađena je „do pod krov“, a skoro se očekuje nastavak izgradnje.  

Projektom je planirano i uređenje dodatnih učionica (iz postojeće priručne dvorane za tjelesni odgoj) što bi omogućilo rad škole u jednoj smjeni.

Investitor ovog projekta je Koprivničko-križevačka županija, a Grad Đurđevac sufinancira projekt sa 1.500.000 kn.

Radove I. faze vrijednosti gotovo 5.000.000 kn izvodilo je poduzeće Gratit d.o.o. Virje.