Zamjenik župana Pal obišao škole đurđevačke Podravine

Zamjenik župana Koprivničko-križevačke županije Ivan Pal sa suradnicima započeo je dogovorene radne sastanke po školama kojima je osnivač Koprivničko-križevačka županija. U prvom krugu u četvrtak je 10. listopada zajedno sa suradnicima obišao OŠ Grgura Karlovčana Đurđevac, OŠ Kloštar Podravski, OŠ Molve, OŠ Ivan Lacković Croata Kalinovac i OŠ Ferdinandovac.

U svakoj školi održan je kratki sastanak sa ravnateljima i stručnom službom, obiđene su školske zgrade i nastava. Utvrđeno je da su školske zgrade u zadovoljavajućem stanju, a za iduću proračunsku godinu dogovoreni su zahvati koje je potrebno izvršiti. U svakoj obiđenoj školi vidljiv je izniman trud ravnatelja i zaposlenika škole koji su svojim predanim radom svoje školske zgrade učinili prepoznatljivima i jedinstvenima, te stvorili toplo okruženje za svoje učenike i  njihove roditelje.  Do kraja listopada u planu je obilazak svih osnovnih škola, a studenom su na redu srednjoškolske ustanove. Ovakvi susreti postat će tradicionalni  a održavat će se dva puta godišnje kako bi suradnja između ustanova i Županije bila još kvalitetnija, a sve to u cilju održavanja i podizanja standarda obrazovanja.