Zamjenik župana Pal obišao crkvu Sv. Nikole u Koprivnici

Zamjenik župana Koprivničko-križevačke županije Ivan Pal i pročelnik Upravnog odjela za prosvjetu, kulturu, znanost i šport Mladen Antolić obišli su u petak, 26. ožujka 2010. godine, crkvu Sv. Nikole u Koprivnici. Posjetili su ovaj važan vjerski i kulturni objekt na poziv župnika Tomislava Petrića, te su se tom prigodom upoznali s planom renoviranja vanjske fasade. Inače projekt obnove fasade prijavljen je na županijski natječaj za predlaganje javnih potreba u kulturi za 2010. godinu, no osim sredstava Županije za zatvaranje financijske konstrukcije renoviranja bit će potrebna i donacija Grada Koprivnice, te samih vjernika. Županija svake godine financira obnovu spomeničke baštine u iznosu od 800.000 kn. Nakon obilaska crkve zaključeno je kako je ovaj zahvat potrebno obaviti što prije.