Zamjenik župana Pal na sastanku o dogradnji škole u Sokolovcu

Zamjenik župana Ivan Pal i pročelnik Upravnog odjela za prosvjetu, kulturu, znanost i šport Mladen Antolić posjetili su u četvrtak, 9. prosinca, Osnovnu školu Sokolovac. Tom prigodom održan je radni sastanak s načelnikom Općine Vladom Bakšajem i ravnateljem škole Sašom Korkutom, a tema je bila dogradnja škole. Tom investicijom škola bi prešla na rad u jednoj smjeni.

Školu danas polazi preko 240 učenika, a ovom bi se dogradnjom stvorili uvjeti za korištenje male sportske dvorane i za vannastavne aktivnosti. Čelnici su nakon sastanka posjetili i područnu školu Botinovac kako bi uvidjeli kakve probleme imaju učenici u toj maloj seoskoj sredini.