Zamjenik župana Ivan Pal sudjelovao na tribini “Zajedno u različitosti”

Dana 28. siječnja 2010. godine u dvorani COOR-a Podravsko sunce, u organizaciji Udruge osoba s invaliditetom Bolje sutra, održana je tribina “Zajedno u različitosti”. Tribini su prisustvovali saborska zastupnica Vesna Škulić, saborski zastupnik Nazif Memedi, zamjenik župana Ivan Pal, te predstavnici Udruga i ravnatelji ustanova Grada Koprivnice.

Prisutnima se na početku obratila predsjednica udruge Marija Mraz koja je istaknula da je posebna pozornost u njihovom radu usmjerena na skrb o djeci s teškoćama u razvoju. Na tribini se govorilo o potrebama uključivanja djece s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom, kao i pripadnika romske nacionalne manjine nacionalnih manjina, u društveni život lokalne zajednice.

Saborski zastupnici tom prilikom su prezentirali zakonske okvire kojima se definira status nacionalnih manjina i osoba s invaliditetom, a predstavnici udruga iznijeli su primjere dobre i loše prakse integriranja spomenutih skupina u društveni život na području Grada Koprivnice i Županije. Zamjenik župana Pal zastupao je stav da će Županija, u suradnji s udrugama i nadležnim tijelima, i dalje nastaviti djelovati u cilju stvaranja uvjeta za što kvalitetniji život hendikepiranih skupina i nacionalnih manjina.