Zamjenik župana Darko Sobota na radnom sastanku s ministrom poljoprivrede Tihomirom Jakovinom

Ministar poljoprivrede Tihomir Jakovina posjetio je u ponedjeljak 3. veljače Koprivnicu. U gradskoj dvorani za sastanke susreo se s gradonačelnicom Vesnom Želježnjak, predsjednikom gradskog vijeća Zoranom Gošekom  i njihovim najbližim suradnicima, a radnom dijelu sastanka pridružio se i zamjenik župana Koprivničko-križevačke županije Darko Sobota. U tematskoj raspravi zamjenik Sobota podsjetio je da je u tijeku reorganizacija vodnog gospodarstva.

Koprivničko-križevačka županija, sukladno zaključku Županijske skupštine stoji na stanovištu da na području Županije trebaju postojati tri uslužna područja kojima upravljaju tri registrirana vodna isporučitelja. Uz tehničku pomoć, ranijeg Ministarstva za regionalni razvoj, šumarstvo i vodno gospodarstvo, konzultantska kuća Agreco izradila je potrebnu dokumentaciju za aplikacijom za kandidiranje gradnje preostalog neizrađenog magistralnog sustava vodoopskrbe  sa vodnim građevinama i rekonstrukcijom postojećeg sustava, vrijednog 56 milijuna EUR ( prihvatljivih troškova) od kojih je iznos od 35 milijuna EUR utvrđen kao dio bespovratnih sredstava.  Koprivničko-križevačka županija je u 2013. godini predala glavne projekte gradnje sa završenim pozitivnim revizorskim nalazima, studiju izvodljivosti i lokacijske dozvole za gradnju akumulacije Sirova Katalena i sustava navodnjavanja 500 ha poljoprivrednih površina (Pilot projekt Koljak). Investitor 1. faze gradnje po lokacijskoj dozvoli su Hrvatske vode, za akumulaciju SK, gdje su isti sukladno parcelacijskom elaboratu u obavezi otkupiti poljoprivredno zemljište na području javnog vodnog dobra (16 ha), ishoditi građevinsku dozvolu i odlučiti o načinu financiranja gradnje.

Zamjenik Sobota je sa ministrom Jakovinom dogovorio okvirnu dinamiku kojom će se realizirati koraci u realizaciji ovih važnih projekata.

Voditeljica Odsjeka za komunikacije i protokol:
Melita Pavlek, v. r.