Zamjenik Sobota na radnom sastanku s ravnateljem Zavoda za prostorno uređenje Koprivničko-križevačke županije

Ravnatelj Zavoda za prostorno uređenje Koprivničko-križevačke županije Zlatko Filipović sastao se u utorak 28. siječnja sa zamjenikom župana Darkom Sobotom. Ravnatelj Filipović upoznao je zamjenika Sobotu s izvješćem o stanju izrade prostornih planova te s izvješćem o stanju u prostoru. U tijeku je izrada III. Izmjena i dopuna Prostornog plana Županije te je Nacrt konačnog prijedloga poslan na razmatranje nadležnim institucijama. Zamjenik župana posebno se interesirao za izradu geoportala prostornih planova. Naime, u tijeku je prikupljanje i izrada rasterskog oblika generalnih urbanističkih planova i urbanističkih planova uređenja na području Koprivničko-križevačke županije te su u međuvremenu na geoportal uvršteni metapodaci za Prostorni plan Županije i većinu prostornih planova uređenja gradova i općina.

Cilj je da geoportal bude funkcionalni servis za prikupljanje, analiziranje i objavljivanje geoinformacija za specifična polja djelovanja, a trenutno je na njegovoj izradi angažirano četvero djelatnika

Voditeljica Odsjeka za komunikacije i protokol:
Melita Pavlek, v.r.