Zamjenik Ljubić sudjelovao na okruglom stolu o važnosti obrazovanja za pripadnike romske nacionalne manjine

Županija provodi Akcijski plan za socijalno uključivanje Roma u našoj županiji koji je pokazao da se u pojedinim općinama povećao broj djece uključene u predškolski odgoj, a povećao se i broj romske djece koje završavaju osnovnu školu i nastavljaju srednoškolsko obrazovanje koje će ima dati novu životnu perspektivu - istaknuo je zamjenik župana Ljubić

U organizaciji Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade RH, danas je u Koprivnici održan okrugli stolu o važnosti obrazovanja za pripadnike romske nacionalne manjine koji je realiziran u sklopu projekta “Ispunjavanje preduvjeta za učinkovitu provedbu politika usmjerenih na nacionalne manjine – FAZA I”. Na okruglom stolu je ispred Koprivničko-križevačke županije prisustvovao zamjenik župana Ratimir Ljubić, a ispred Grada Koprivnice prisustvovala je pročelnica za društvene djelatnosti Ana Mlinarić.

Nakon uvodnih riječi Alekse Đokića, voditelja Službe za prava nacionalnih manjina Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske, sudionicima se obratio zamjenik Ljubić koji se osvrnuo na prava i pogodnosti koje postoje kao potpora većem uključivanju te promociji pohađanja i završavanja obrazovnih institucija kao preduvjeta za izjednačavanje prilika u Koprivničko-križevačkoj županiji.

Županija  veliku pozornost polaže u kvalitetnu i funkcionalnu integraciju u odgojno – obrazovni proces te izjednačavanje svih uvjeta s ostalim vršnjacima pri čemu je kod romske zajednice najvažnije postići završetak osnovnog i srednjoškolskog obrazovanja, kazao je Ljubić i dodao kako je Županijska uprava uključena i u projekte koji imaju cilj postići još veću inkluziju ranjivih skupina u društvo.

„Valja napomenuti kako Županija provodi Akcijski plan za socijalno uključivanje Roma u našoj županiji koji je nakon nekoliko godina provođenja pokazao kako se u pojedinim općinama povećao broj djece uključene u predškolski odgoj, a indikatoru praćenja pokazuju  da se povećao broj romske djece koje završavaju osnovnu školu  što je direktno povezano sa smanjenjem stope napuštanja obrazovanja. Također, kroz razne mjere u suradnji s lokalnom samoupravom, centrima za socijalnu skrb, Zavodom za zapošljavanje motivira ih se za pohađanje nastave i najbitnije – završavanje srednjoškolskog obrazovanja koje ima daje novu životnu perspektivu“, zaključio je Ljubić.

Služba ureda župana