Zakon u Gimnaziji «Fran Galović»

Kao vrlo vješti sudski tužitelji i branitelji pokazali su se učenici Gimnazije «Fran Galović» (Renata Anđić, Lidija Mihoković, Andrea Šimunic, Petra Geršić, Iva Matotan, Anita Šoštarić, Lana Radišić, Valentina Maljak, Filip Ivančan i Nikola Čižmak), uključeni u projekt Zakon u razredu, koji su 5. ožujka u zagrebačkoj Palači pravde sudjelovali na Državnoj smotri iz građanskog odgoja i obrazovanja. Projekt Zakon u razredu simulirano je suđenje, a provodi se po uzoru na američko natjecanje Mock Trial u kojem se mladi upoznaju s provedbom zakona u praksi i stječu znanja o temeljnim demokratskim vrijednostima kao što su pravda, vlast, pravo na privatnost i sl.

Ove godine sudjelovalo je 8 ekipa iz Zagreba, Rijeke, Splita i Koprivnice radeći na građanskoj parnici u kojoj profesor srednje škole podnosi tužbeni zahtjev za naknadu štete protiv lokalnog dnevnog lista. Učenici su imali nimalo jednostavan zadatak: morali su pripremiti obranu i tužbu po hrvatskom modelu suđenja na hrvatskom jeziku i po američkom modelu suđenja na engleskom. Naši gimnazijalci, jednako kao i prošle godine, pokazali su se najboljom ekipom jer su po hrvatskom modelu (kao tužitelji) uspjeli ishoditi odštetu za narušeni ugled profesora, a po američkom modelu, gdje su branili iste novine, postigli su da se tužba odbaci.

Svojim pristupom poslu i odličnom pripremljenošću učenici su oduševili predsjedajućeg suca g. Đuru Sessu, suca Vrhovnog suda Republike Hrvatske, koji ih je posebno pohvalio za timski rad, najbolju završnu riječ, izvrsno poznavanje slučaja i engleskoga jezika.

Mentorica je uspješne gimnazijske ekipe profesorica Jasna Kraljić-Cmrk, a u pripremi je pomogla gđa Vesna Tkalčec sa Županijskog suda u Koprivnici s kojom Gimnazija već niz godina uspješno surađuje na projektu.

Ovakvo iskustveno učenje daje najbolje rezultate jer se učenici susreću sa stvarnim situacijama u kojima dolaze do izražaja njihove socijalne vještine i sposobnosti logičkog mišljenja te argumentiranja.

R. Š.