Za nasilje nema opravdanja

U dvorani „Domoljub“ u Koprivnici u srijedu 24. listopada gosti i građani prisustvovali su predstavi „Nasilje – za nasilje nema opravdanja“. Autor predstave je poznati glumac, redatelj i dramaturg Zijad Sokolović koji je i Ambasador dobre volje za toleranciju i nenasilje Programa Ujedinjenih naroda za razvoj.

Predstavom „Nasilje – za nasilje nema opravdanja“ promiču se ciljevi kampanje „Živim život bez nasilja“, nacionalne kampanju koju je 2010. godine pokrenulo Ministarstvo unutarnjih poslova u suradnji s UNPD-om. Kampanjom se nastoji podići svijest građana na prijavljivanje nasilja u obitelji jer je život bez zlostavljanja temeljno pravo svake osobe.

Kako Koprivničko-križevačka županije potiče sve preventivne aktivnosti Policijske uprave Koprivničko-križevačke, ispred Županije predstavi je bio nazočan zamjenik župana Ivan Pal.