Vinska cesta Križevci-Kalnik-Orehovec

Sukladno Pravilniku o vinskim cestama Koprivničko-križevačke županije, a na prijedlog članova Udruge „Bilikum“ iz Križevaca, potpisnika inicijative za osnivanje vinske ceste Križevci-Kalnik-Orehovec i Upravnog odjela za gospodarstvo i financije Grada Križevaca, poslan je zahtjev za proglašenje „Vinske ceste Križevci-Kalnik-Orehovec“.

Povjerenstvo za vinske ceste Koprivničko-križevačke županije u sastavu Darko Sobota (predsjednik Zajednice udruga vinogradara, vinara i voćara Koprivničko-križevačke županije), Zdravko Mihevc (direktor Turističke zajednice Koprivničko-križevačke županije) i Denis Maksić (predstavnik Upravnog odjela za gospodarstvo, komunalne djelatnosti, poljoprivredu i međunarodnu suradnju Koprivničko-križevačke županije) u utorak 07. siječnja 2014. godine pregledali su svu dokumentaciju i utvrdili da vinska cesta zadovoljava uvjete iz Pravilnika te zaključili da su ispunjeni svi uvjeti za proglašenje „Vinske ceste Križevci-Kalnik-Orehovec“.