Velik interes udruga za javni poziv Županije za programe u kulturi

Završen je javni poziv za predlaganje potreba i programa u kulturi Koprivničko-križevačke županije. Ove godine na taj se poziv javilo preko 120 korisnika s različitim programima. U 2011. godini su odobreni programi za 123 korisnika, ali se ove godine uočava porast broja programa što će doprinijeti i raznolikosti kulturne scene Koprivničko-križevačke županije. Za 2012. godinu Koprivničko-križevačka županija planira za javne potrebe u kulturi odvojiti preko 1,9 milijuna kuna.