Uspješna humanitarna akcija Lige protiv raka

Liga protiv raka Koprivničko-križevačke županije zajedno s Družbom Braće hrvatskog zmaja i Hrvatskim društvom skladatelja organizirala je u petak 22. studenog tradicionalni humanitarni koncert u koprivničkom Domoljubu. Na manifestaciji su uz Folklorni ansambl Koprivnica, nastupili i članovi KUD-a Tomislav iz Svetog Ivana Žabna, Ženski vokalni sastav

Đurđevčice i klapa Koprivnica. Sakupljeno je preko 26.500,00 kn, a novac će biti iskorišten za kupnju instrumenata za dijagnostiku probavnog sustava. Koprivničko-križevačka županija također se uključila u ovu humanitarnu aktivnosti, a koncertu se odazvao zamjenik župana Ivan Pal.