Ujednačeni regionalni razvoj civilnog društva u Republici Hrvatskoj

Ured Vlade RH za udruge i Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva organizirali su u četvrtak 13. veljače u Zagrebu radni sastanak vezan uz ujednačeni regionalni razvoj civilnog društva. Naime, sukladno Nacionalnoj strategiji stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnog društva za razdoblje 2012.-2016. nužno je osigurati bolju koordinaciju i suradnju među strukturama podrške koje djeluju na regionalnoj razini. Zato su na sastanku sudjelovali predstavnici županije, regionalnih razvojnih agencija, LAG mreža i regionalnih centara podrške.

Uz predstavljanje Godišnjeg plana natječaja za financiranje projekata i programa organizacija civilnog društva iz državnog proračuna RH i fondova EU u 2014. godini okupljeni su upoznati i s radom regionalnih centara podrške i modelima osiguranja ravnomjernije zastupljenosti svih županija u financiranim programima i projektima. Sastanku je prisustvovao zamjenik župana Koprivničko-križevačke županije Ivan Pal i stručna savjetnica Vesna Peršić Kovač. Svojim su aktivnim sudjelovanjem ukazali na dosadašnju dobru suradnju OCD-a i Županije te pojasnili viziju razvoja suradnje u narednom periodu.

Voditeljica Odsjeka za komunikacije i protokol:
Melita Pavlek, v. r.