Udruga „Bolje sutra“ pozvana na trening Europske volonterske službe u Albaniji, program „Mladi na djelu“

Mario Bobinec predstavljat će Udrugu osoba s invaliditetom „Bolje sutra“ Grada Koprivnice na seminaru „Mladi sa smanjenim mogućnostima“ što ga Europska volonterska služba organizira od 23. do 31. siječnja 2014. u Tirani. Cilj projekta je osposobiti zaposlenike i volontere za rad s mladima iz EU i zemalja jugoistočne Europe s različitim sposobnostima i/ili smanjenim mogućnostima. Također, ciljevi seminara temelje se na neformalnom obrazovanju, posebno kreativnih kazališnih metoda (radionice, improvizacija). Na seminaru će se putem neformalnih metoda učenja razvijati  interkulturalne aktivnosti, a namijenjen je sudionicima koji rade s mladima, voditeljima mladih te volonterima u organizacijama mladih u dobi od 18 do 35 godina. Cjelokupni trošak sudionika snosi organizator, albanska volonterska služba „Beyond Barriers Association“.