Učenici OŠ Sokolovac očistili divlje odlagalište otpada

U četvrtak 19. travnja učenici OŠ Sokolovac su dali svoj doprinos međunarodnoj akciji Zelena čistka čiji je cilj čišćenje divljih odlagališta otpada. Učenici nižih razreda su očistili širi okoliš škole, a učenici 7. i 8. razreda su navukli rukavice i zaštitne maske i očistili dva divlja odlagališta na prostoru Općine Sokolovac. Akcija realizirana u suradnji Škole s Vijećem roditelja (kartiranje i organizacija), Prizmom VV d.o.o (prijevoz otpada) , Poljocentrom d.o.o. iz Križevaca (zaštitne rukavice i maske), Komunalcem iz Koprivnice (odlaganje otpada) te Čazmatransom (prijevoz učenika).

Janja Ikić, OŠ Sokolovac