Učenici 2.d i 4.f razreda izmjerili opseg Zemlje pomoću štapa dugačkog 1m

Je li moguće izmjeriti veličinu Zemlje bez satelita? Naravno da je moguće. Još je Eratosten u 3. st. pr. Kr., pod pretpostavkom da je Zemlja okrugla, izračunao njezin opseg koristeći se trigonometrijom i poznavanjem kuta visine Sunca. Naši učenici ponovili su njegov eksperiment u petak 21.ožujka točno u podne. Mjereći sjenu štapa, izračunali su opseg Zemlje i tako dokazali da matematika ipak zna biti korisna.

 Bojana Habek, prof.