U OŠ ”Đuro Ester” već četvrtu godinu uspješno djeluje školska prometna mladež

Školsku prometnu jedinicu naše škole čine učenici sedmih i osmih razreda, njih dvadeset. Svake šk. god. Obučavaju se novi članovi, učenici sedmih razreda. Dana 23.studenog 2010.u našoj školi održan je sastanak roditelja učenika sedmih razreda koji su postali članovi Školske prometne jedinice.

Učiteljica tehničke kulture Tijana Martić uvodnom riječju pozdravila je prisutne roditelje ,te iznijela važne obavijesti u svezi formiranja Školske prometne jedinice.Voditeljica grupe je nastavnica Tijana Martić a vanjski suradnik djelatnica Policijske postaje Koprivnica Aleksandra K.

Nastavnica Martić izvijestila je  kako na našoj školi već par godina aktivno djeluje ŠPJ te kako postoji veliki interes djece za tu izvannastavnu aktivnost. Većina bivših članova grupe sada su sudionici prometne mladeži grada Koprivnice.Gospođa Aleksandra  K. izvijestila je roditelje o ciljevima i zadacima ŠPJ.

Ukratko se osvrnula i na povijest ŠPJ, te pročitala Pravilnik o programu i djelovanju prometne jedinice. Dogovoreno je da edukacija traje deset sati a sa edukacijom se kreće od siječnja 2011.god.

Roditelji su potpisali suglasnost kojom daju pristanak da njihova djeca sudjeluju i promoviraju rad školske prometne jedinice te utječu na širenje prometne kulture.

Pripadnici ŠPJ pomažu učenicima nižih razreda naše škole da sigurno prelaze pješački prijelaz prilikom dolaska i odlaska iz škole, prisutni su na svim važnim zbivanjima u školi i izvan škole.

Učiteljica Tijana Martić