U OŠ „Đuro Ester“ održana četvrta međužupanijska smotra projekata

Četvrta međužupanijska smotra projekata iz područja Nacionalnog programa odgoja i obrazovanja za ljudska prava i demokratsko građanstvo za Koprivničko-križevačku županiju održana je 31. ožujka 2011. godine u Osnovnoj školi »Đuro Ester«, u Koprivnici.

Organizatori Smotre bili su Agencija za odgoj i obrazovanje, Koprivničko-križevačka  županija i OŠ »Đuro Ester« Koprivnica.

 

Predstavljeni projekti:

 • Mi smo djeca svoga grada, DV »Tratinčica«, Koprivnica, (voditeljice: Ksenija Zember i Adrijana Gajski)
 • Đelekovečki kajkavski rečnik, DV Drnje, podružnica „Iskrica“, Đelekovec, (voditeljica: Ivana Janeković)
 • Ivanečki Baltazar – prozor u svijet mašte, DV Drnje, podružnica „Ivančica“, Koprivnički Ivanec, (voditeljice: Ines Posavec i Nedeljka Vrhoci)
 • Cvela ružica pokraj puteca, DV Drnje, podružnica „Zvončić“, Gola, (voditeljice: Antonija Novak i Milka Novaković)
 • Otvorili smo zatvorena vrata, DV Drnje, podružnica“Potočnica,“ Sigetec (voditeljica: Dijana Lončarić)
 • Igra kolo veselo, DV Drnje, podružnica „Ivančica“, Koprivnički Ivanec (voditeljice: Gordana Besten i Petra Kovačić)
 • Peteranec u vrijeme Frana Galovića, DV Drnje, podružnica “Lastavica“, Peteranec  (voditeljica: Ivona Čižmešija)
 • Prehranom i vježbom do zdravlja, Centar za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju Podravsko sunce, Koprivnica (mentorice: Andreja Pavlek i Martina Crnković) (učenici: Ana Puhalo, Marinko Jakovljević, Aleksandra Vujasinović, Nikola Gaj)
 • Mali volontarei, III. Osnovna škola Čakovec (mentorice: Zdenka Novak i katarina pahek Čajić) (učenici: Una Jakšić, Ema Vurušić, Dora Pajić, Miša Ovčar)
 • Čuvajte nas, pazite nas jer zakoni se krše, OŠ Ferdinandovac (mentorica: Mihaela Hapavel) (učenici: Marija Karan, Andrea Repić, Klara Kolar. Ana Marija Kolar)
 • Odlaganje i selekcija otpada u Molvama, OŠ Molve (mentor: Mirela Paša) (učenici: Kristina Hontić, Monica Krznarić, Tajana Vujković, Katarina Žufika)
 • Prehrana – zdravlje i poremećaji!, OŠ »Đuro Ester«, Koprivnica (mentorica: Ana-Marija Bobovčan) (učenici: Patricia Cikuš, Matea Eršetić, Ivana Ištvanović, Marija-Helena Petrović)
 • Jesmo li svjesni problema u komunikaciji?, Gimnazija Dr. Ivana Kranjčeva, Đurđevac (mentorica: Dušanka Vergić) (učenici: Kovačić Lucia, Kovačev Nika, Senjan Anja, Kovačev Nikolina)
 • Volonterstvo, Gimnazija „Fran Galović“, Koprivnica (mentorica: Mišela Lokotar) (učenici: Dorotea Bardek, Lucija Sušilović, Nikolina Nemec, Ines Sewer)

Povjerenstvo Smotre činili su:

 • Ivan Pal, zamjenik župana Koprivničko-križevačke županije;
 • Maja Sinjeri, dipl. učiteljica iz OŠ „Đuro ester“, Koprivnica;
 • Jasna Kraljić Cmrk, prof., mentorica Gimnazije »Fran Galović« u Koprivnici;
 • mr. Sanja Prelogović, ravnateljica OŠ »Đuro Ester« Koprivnica.

Suci/procjenitelji bili su:

 • mr. sc. Tomislav Ogrinšak, viši savjetnik u Agenciji za odgoj i obrazovanje u Zagrebu;
 • Melita Mioč Felak, sutkinja županijskog suda u Koprivnici, te županijske voditeljice za demokratsko građanstvo;
 • Diana Šarek, voditeljica programa i urednica školskog programa na županijskom radiju Koprivnica.

 Sanja Prelogović