U Kaposvaru održana radionica u sklopu EU projekta „Dravis 3“

U sklopu EU projekta „Dravis 3“ članovi projektnog tima iz Koprivničko-križevačke županije sudjelovali su u srijedu 5. veljače na radionici u mađarskom Kaposvaru. Na radionici se raspravljalo o mjerama vezanima uz izradu dokumenata o kritičnoj infrastrukturi na području županija koje sudjeluju u projektu, kao i o izradi planova zaštite i spašavanja i planova civilne zaštite kako bi se dobio zajednički dokument pod nazivom „Havaria draft plan“.

Koprivničko-križevačka županija je partner u ovom projektu, u kojem je glavni partner Nacionalna udruga za radijsku signalizaciju i infokomunikaciju Mađarske. Ostali partneri su mađarske županije Somogy, Zala i Baranya, te Osječko-baranjska županija, dok su pridruženi partneri Virovitičko-podravska županija i Međimurska županija.

Proračun projekta je 342 tisuće eura, od čega je Koprivničko-križevačkoj županiji na raspolaganju 50.000 eura. Ovim sredstvima bit će nabavljena informatička, vatrogasna i ronilačka oprema, te druga oprema potrebna za sustav zaštite i spašavanja, a preko projekta će se također dobiti i vrijedni planovi vezani uz zaštitu i spašavanje.

Na radionici su dogovorene i daljnje aktivnosti u projektu, pa je tako definirano da se na području Koprivničko-križevačke županije u travnju održi konferencija o regionalnom „Havaria draft planu“ a u srpnju pokazna vježba s prikazom postupaka u slučaju katastrofe.

Na radionici su kao članovi projektnog tima za Koprivničko-križevačku županiju sudjelovali: voditeljica projekta Snježana Babok Grgić, te članovi tima Stjepan Behin, Ana Mušlek i Vladimir Šadek.

 Odsjek za međunarodnu suradnju i EU fondove