U Hlebinama održana radionica u okviru projekta „SEE River“

Lokalna radionica u okviru projekta „SEE River – Održivo integrirano upravljanje međunarodnim riječnim koridorima u zemljama Jugoistočne Europe“ održana je u Društvenom domu u Hlebinama u četvrtak 6. ožujka.

Jedan od 20 partnera u projektu je Zavod za prostorno uređenje Koprivničko-križevačke županije a projekt traje od listopada 2012. do rujna 2014. godine. Cilj projekta je postizanje zajedničkog sporazuma o upravljanju riječnim koridorima radi usklađivanja razvoja i zaštite prirode na rijekama: Vjosa (Grčka, Albanija), Soča (Slovenija, Italija), Prut (Ukrajina, Rumunjska, Mađarska), Bodrog (Ukrajina, Slovačka, Mađarska), Neretva i Drava.

Na radionici u Hlebinama, koordiniranoj od strane Zavoda, održano je predstavljanje Nacionalne analize riječnog koridora rijeke Drave, riječnog koridora Drave u Mađarskoj i koncepcija razvoja riječnog koridora Drave na pilot području. Sudionici radionice potom su prema tematskim grupama navodili projektne aktivnosti koje se u njihovom području djelovanja odvijaju na Dravi, te su diskutirali o mogućnostima prekogranične suradnje s mađarskim partnerima i održivom gospodarenju područjem uz rijeku u raznim područjima djelatnosti.

Uz predstavnike javnih ustanova, civilnog sektora, jedinica lokalne samouprave i gospodarskih subjekata na radionici su sudjelovali i predstavnici Koprivničko-križevačke županije –  Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode te Upravnog odjela za gospodarstvo, komunalne djelatnosti, poljoprivredu i međunarodnu suradnju.

 Odsjek za međunarodnu suradnju i EU fondove