U Đurđevcu održan okrugli stol „Nasilje u obitelji s maloljetnom djecom – jačanje mreže podrške“

U Centru za socijalnu skrb Đurđevac, u utorak 22. ožujka je održan okrugli stol pod nazivom „Nasilje u obitelji s maloljetnom djecom – jačanje mreže podrške“. Cilj okruglog stola bio je jačati međuresornu suradnju, identificirati mogućnosti za poboljšanja i dostupne resurse prilikom postupanja kada je riječ o nasilju u obitelji s maloljetnom djecom.

Na Okruglom stolu aktivno su sudjelovali profesorica Ines Rezo Bagarić sa Studijskog centra socijalnog rada Pravnog fakulteta u Zagrebu, socijalna radnica Nikolina Škrlec ispred Poliklinike za zaštitu djece i mladih Grada Zagreba, socijalna radnica Nadica Puškaš ispred Centra za zaštitu mentalnog zdravlja i prevenciju ovisnosti, voditeljica Probacijskog ureda Bjelovar – Danijela Milčić, ispred Općinskog suda u Koprivnici predsjednica Prekršajnog odjela Dubravka Miloloža i Dario Kuzmić – voditelj Stalne službe u Đurđevcu, načelnik PP Đurđevac Marijan Slaviček, ravnatelj CZSS Koprivnica Danijel Rušak, psihologinja CZSS Križevci Martina Marković, predstojnica Podružnice Obiteljski centar Koprivnica – Silvija Čavić te socijalna pedagoginja Marija Ranilović Mađerić, predsjednica udruge HERA Marina Švagelj Jažić te pravnica udruge Gorana Morić. Ispred CZSS Đurđevac sudjelovali su ravnatelj Daniel Rupić, pravnica Višnja Balić, psihologinja Vesna Orač te stručne radnice zaposlene na projektu – psihologinja Veronika Kirin i socijalna radnica Lucija Filipović.

Tijekom rasprave na okruglom stolu izraženo je zadovoljstvo suradnje policije s centrom za socijalnu skrb te istaknuto načelo žurnosti i pravovremenosti postupanja. Kao rizični čimbenik nasilja u obitelji s maloljetnom djecom identificirana je prekomjerna konzumacija alkohola u više od 60% slučajeva, te važnost klubova liječenih alkoholičara i tretmanskih socijalnih usluga za sprječavanje recidiva i opetovanog nasilja u obitelji. Važno je istaknuti kako je novim Zakonom o socijalnoj skrbi predviđena socijalna usluga psihosocijalnog tretmana radi prevencije nasilničkog ponašanja čijom će se realizacijom doprinijeti jačanju kapaciteta i smanjivanju rizičnih faktora ponašanja počinitelja nasilja. Osim klubova liječenih alkoholičara, istaknuta je važnost neprofitnih organizacija u pružanju socijalnih usluga savjetovanja i smještaja žrtvama obiteljskog nasilja te pružanje socijalnih usluga savjetovanja i psihosocijalnog savjetovanja u sklopu ovlasti centara za socijalnu skrb i drugih pružatelja usluga.

Izazovi s kojima se sudionici okruglog stola susreću u svakodnevnom radu odnose se na ovisnost aktivnosti o projektima radi čega je potrebno osigurati dugoročna financijska sredstva kako bi se pružio kontinuitet i kvaliteta socijalnih usluga namijenjenih prevenciji obiteljskog nasilja i zaštiti najranjivijih skupina kada govorimo o nasilju u obitelji.

Okruglim stolom zaključeno je da je prevencija najbolji lijek za zdravije i snažnije društvo te da treba ulagati dodatne napore da se obiteljima i djeci u riziku omogući psihološka i savjetodavna pomoć. Nadalje, utvrđena je i velika nužnost da se osigura psihosocijalni tretman počinitelja nasilja kao i jačanje mreže podrške kroz uspostavljanje i poticanje redovitih aktivnosti kluba liječenih alkoholičara na području Đurđevca.

Okrugli stol održan je u sklopu projekta „Razvoj socijalnih usluga za snažniju obitelj i podršku mladima“, kodnog naziva UP.02.2.2.12.0017, sufinanciranog iz Europskog socijalnog fonda. Ukupna vrijednost projekta iznosi 1.736.990,30 kn.

Izvor: CZS Đurđevac

Služba ureda župana