Tradicionlana sadnja krumpira 2015.

Tradicionalna sadnja krumpira u sklopu obilježavanja Dana Koprivničko-križevačke županije 2015. godine na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu obitelji Buhinjak.