Stručni skup „Učenici s oštećenjem sluha u odgojno-obrazovnom procesu“ održan u Koprivničkim Bregima

U četvrtak, 30. siječnja u Osnovnoj školi Koprivnički Bregi održan je stručni skup „Učenici s oštećenjem sluha u odgojno-obrazovnom procesu“ za djelatnike osnovnoškolskih institucija Koprivničko-križevačke županije. Nakon uvodne riječi ravnateljice Osnovne škole Koprivnički Bregi Karoline Vidović, prisutnima se obratio zamjenik župana Ivan Pal koji je istaknuo zadovoljstvo što se i u našoj županiji održavaju ovakvi stručni skupovi te je svim sudionicima zaželio puno hrabrosti i odlučnosti da ustraju u svom radu.

Tom su prilikom predavanje održale ravnateljica Poliklinike Suvag Adinda Dulčić, voditeljica Osnovne škole Poliklinike Suvag Koraljka Bakota i voditeljica Službe za rehabilitaciju djece školske dobi Katarina Pavičić Dokoza. Iako je glavna tema skupa bio rad sa djecom oštećenog sluha i govora u osnovnoškolskom obrazovnom procesu sudionici su se dotakli i drugih tema s kojima se susreću u svom radu.

Voditeljica Odsjeka za komunikacije i protokol:
Melita Pavlek, v. r.