Sastanak sa ravnateljima osnovnih i srednjih škola

Povodom stupanja na snagu Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi u prostorijama Koprivničko-križevačke županije održan je radni sastanak s ravnateljima i tajnicima osnovnih i srednjih škola.

Školske ustanove dužne su uskladiti svoje opće akte s odredbama navedenog Zakona, a u suradnji sa županijskim stručnim službama dogovoren je način i dinamika izrade novih akata.