Sastali se članovi Odbora za dodjelu javnih priznanja

Na sjednici Odbora za dodjelu javnih priznanja koja je održana u četvrtak, 9. siječnja u prostorijama Koprivničko-križevačke županije donesen je zaključak o objavi Poziva građanima, pravnim osobama i drugim organizacijskim oblicima te njihovim tijelima na podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja Koprivničko-križevačke županije. Tekst poziva dostavit će se svim gradonačelnicima i općinskim načelnicima s područja Županije i predstavnicima sredstava javnih priopćavanja, a objaviti će se u „Podravskom listu“ i „Glasu Podravine“. Rok za dostavu prijedloga je zaključno sa 14. veljače 2014. godine.

Kategorije javnih priznanja Koprivničko-križevačke županije su: Počasni građanin Koprivničko-križevačke županije, Nagrada Koprivničko-križevačke županije za životno djelo, nagrade Koprivničko-križevačke županije za doprinos ugledu i promociji Koprivničko-križevačke županije, nagrade Koprivničko-križevačke županije za iznimno postignuće u protekloj godini i zahvalnice Koprivničko-križevačke županije.