Razmatrana mogućnost da škola u Kalniku dobije status planinske škole

U Kalniku je u utorak 6. studenog održan sastanak na kojem se razmatrala mogućnost da tamošnja Osnovna škola ponovno dobije status planinske škole. Sastanak je organiziran na inicijativu Sindikata hrvatskih učitelja, a ispred Koprivničko-križevačke županije odazvao mu se zamjenik župana Ivan Pal. Sastanku su također prisustvovali ravnateljica škole Danica Crnčić, načelnik Općine Božidar Kovačić te predsjednik Sindikata hrvatskih učitelja Zvonimir Laktašić. Nakon rasprave zaključeno je da će se sindikat uključiti u projekt ponovnog povratka statusa planinske škole te će učiniti sve što je u njegovoj moći kako bi u sinergiji sa školom i Županijom ovaj problem bio riješen.