Raspored sredstava za programe/projekte udruga u 2009. godini

Na 69. sjednici održanoj 12.2. 2009. godine Županijsko poglavarstvo Koprivničko-križevačke županije donijelo Zaključak o rasporedu sredstava iz Županijskog proračuna namijenjenih programima/projektima udruga u 2009. godini.

       Udruge kojima su raspoređena sredstva zahtjev za doznaku raspoređenih sredstava trebaju uputiti Upravnom odjelu za prosvjetu, kulturu, znanost i šport (adresa, Koprivnica, Nemčićeva 5). Zahtjev može biti kratak a uz njega je potrebno dostaviti detaljan plan izvršenja raspoređenih sredstava po vrsti troškova za odobreni projekt/program (obrazac plan izvršenja raspoređenih sredstava u prilogu). Na osnovu ovog plana udruzi će se doznačiti najviše 1/3 odobrenih sredstava. Preostala sredstva doznačit će se nakon realizacije-izvršenja programa/projekta te je uz ovaj drugi zahtjev (odnosno drugo “povlačenje” sredstava) potrebno obavezno priložiti fotokopiju računa, ugovora ili druge dokumentacije koja je nastala kod realizacije-izvršenja projekta/programa za koji su vam odobrena sredstva. Iz njih (računa, ugovora ili druge dokumentacije) obavezno treba proizlaziti da su sredstva utrošena upravo za podmirenje troškova navedenih u planu izvršenja. Umjesto fotokopije naprijed navedene dokumentacije uz zahtjev je moguće priložiti izlistano knjigovodstveno izvršenje (po računima) potpisano od računovođe i naredbodavca.

PROČELNIK:  Mladen Antolić, dipl. ing.

Prilog:

  1. obrazac-plan izvršenja raspoređenih sredstava