Raspisan Javni natječaj za dodjelu studentskih stipendija

Koprivničko-križevačka županija putem Povjerenstva za stipendiranje studenata s područja Koprivničko-križevačke županije raspisala je Javni natječaj za dodjelu studentskih stipendija u akademskoj godini 2017./2018. godini za 20 studenata.

Pravo sudjelovanja na natječaju imaju studenti koji su: državljani Republike Hrvatske, redovito studiraju na visokim učilištima u Republici Hrvatskoj na preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijima, integriranim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijima, preddiplomskim stručnim studijima i specijalističkim diplomskim stručnim studijima, kratkim stručnim studijima kao i s njima izjednačenim studijima u inozemstvu, ima prebivalište na području Koprivničko-križevačke županije u neprekidnom trajanju od najmanje 2 godine prije objave Natječaja, nisu istovremeno korisnici neke druge stipendije ili studentskog kredita,

zajedno s članovima kućanstva nemaju nepodmirenih obveza prema proračunu Županije, u akademskoj godini za koju se prijavljuju na natječaj redovno upisali višu godinu studija u odnosu na prethodnu akademsku godinu.

Stipendije u visini 700 kuna isplaćivat će se u 12 mjesečnih rata za razdoblje od 1. listopada 2017. godine do 30. rujna 2018. godine, a financijska sredstva osiguravaju se u proračunu Županije.

Kriteriji za utvrđivanje Liste reda prvenstva su:

  1. deficitarna struka,
  2. ostvareno pravo na stipendiju u prethodnoj akademskoj godini,
  3. uspjeh ostvaren u prethodnoj školskoj/akademskoj godini,
  4. godina studija,
  5. pojedinačne nagrade osvojene na državnim natjecanjima iz znanja tijekom srednje škole, odnosno ostvarene nagrade za znanstveno-stručne i druge odgovarajuće radove,
  6. socijalni status i druge socijalne prilike u obitelji kandidata kao i prednost po posebnim propisima,
  7. volontiranje

Korisnik stipendije koji redovno upiše višu godinu studija kao redovan student, oslobađa se u potpunosti od obveze vraćanja primljenog iznosa stipendije, ukoliko do 31. siječnja naredne godine o tome dostavi dokaz Upravnom odjelu za obrazovanje, kulturu, znanost, sport i nacionalne manjine.

Prijave na natječaj primaju se u natječajnom roku od 6. listopada 2017. godine do zaključno 23. listopada 2017. godine.

Detaljne informacije o prijavi, kao i tekst natječaja, pripadajuće izjave, prijavni obrazac te Odluku o stipendiranju studenata, možete vidjeti OVDJE.

Povjerenstvo za stipendiranje studenata s područja Koprivničko-križevačke županije