Radni sastanak o legalizaciji

Predstavnici županijske Udruge vinogradara i vinara sastali su se u petak 7. lipnja u prostorijama Županije sa županom Darkom Korenom i pročelnikom Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Draženom Kozjakom. Tema sastanka bila je legalizacija poljoprivrednih objekata te donošenje novih zakona iz domene gradnje i građevinske inspekcije. Istaknuta je problematika gradnje prema prijedlogu novog zakona. Želja je da se postupci pojednostave, ali i postanu nešto jeftiniji. Na kraju sastanka donesen je zaključak da se organizira javni sastanak s predstavnicima Ministarstva prostornog uređenja i graditeljstva sa zainteresiranim članovima Udruge i stručnim službama na kojem bi se ukazalo na moguća rješenja povoljnija za vlasnike objekata.