Radni sastanak o gradnji športske dvorane u Kalniku

Zamjenik župana Ivan Pal i pročelnik Mladen Antolić sastali su se u utorak 14. veljače u Županiji s načelnikom Općine Kalnik Božidarom Kovačićem u vezi projekta školske sportske dvorane Osnovne škole Kalnik.

Sredstva za nastavak izrade projektne dokumentacije za dvoranu planirana su u proračunu Koprivničko-križevačke županije za 2012. godinu. Izradu idejnog projekta dvorane u cijelosti je financirala Općina Kalnik, a za navedeni objekt već je izdana lokacijska dozvola. Ukupna bruto površina dvorane iznosit će 1.023 m2 (neto 852,5 m2). Izgradnjom školske sportske dvorane Osnovne škole Kalnik osigurat će se adekvatni uvjeti za izvođenje nastave tjelesne i zdravstvene kulture, a u poslijepodnevnim i večernjim satima koristili bi je općinski sportski klubovi, kulturno-umjetnička društva te ostali građani u svrhu sporta i rekreacije. 

Nakon radnog sastanka predstavnici Općine Kalnik obišli su sportsku dvoranu u Koprivničkim Bregima, koja je slična onoj kakva se planira graditi u Kalniku. Isto tako su posjetili i dvoranu u Goli, koja je nešto veća, kako bi mogli napraviti realnu usporedbu dva objekta.