Provedeno osposobljavanje za predstavnike Stožera zaštite i spašavanja, civilne zaštite i vatrogasaca

U Učilištu vatrogastva i zaštite i spašavanja u Zagrebu provedeno je u četvrtak 11. studenog i petak 12. studenog stručno educiranje za planove Stožera zaštite i spašavanja Koprivničko-križevačke županije, Zapovjedništva civilne zaštite i Vatrogasnog zapovjedništva Županije. Uz Načelnika županijskog Stožera i zamjenika župana Ivana Pala edukaciji su bili prisutni i pročelnica Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb Branka Cuki i pročelnik Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Dražen Kozjak sa suradnicima.

Teme edukacije su bile obaveze i zadaće odgovornih osoba zaštite i spašavanja u jedinicama lokalne i područne samouprave, stožerno upravljanje u kriznim događajima kao i psiho-socijalni aspekti ponašanja u katastrofama. Simulirana je i moguća nesreća koja je ukazala na potrebu još većeg povezivanja između Službi koje sudjeluju u spašavanju. Obzirom na ovogodišnje krizne situacije na terenu ova edukacija je odličan način da se poboljša operativnost cijelog sustava.