Projekt „Učiti kako učiti“

Osnovna škola Ferdinandovac ove je godine ozbiljno shvatila krizu i recesiju kod nas i u svijetu pa se pojačano primila posla kako bi učenici bili što pripremljeniji za promjene koje ih čekaju u životu. Činjenica jest da će naši učenici jednog dana morati mijenjati i nekoliko poslova u svom životu kako bi si mogli osigurati dostojan život. Te životne promjene koje ih čekaju izravno se tiču otvorenosti za učenje, usavršavanje i prilagođavanje novonastalim situacijama u društvu.

Stoga smo našu projektnu temu učenika predmetne nastave odlučili nazvati „Učiti kako učiti“. Na taj način bismo svi zajedno, i učenici i učitelji te stručni suradnici, usavršili svoju vještinu učenja i posvijestili si da je učenje vještina na kojoj trebamo neprestano raditi i da će se ona cijeniti više nego ikad.

Stručne suradnice knjižničarka i pedagoginja pripremile su zadatke za deset projektnih skupina. Svaka skupina sastojala se od devet ili deset učenika iz različitih razreda i imala je svojeg učitelja-voditelja koji je koordinirao dvomjesečni rad na projektu i vodio brigu da zadaci budu izvršeni do projektnog dana, 18. travnja 2012.

Na projektni dan svaka skupina predstavila je ostalima što je novoga naučila, a naglasak je bio na tome da svaka skupina poduči ostale kako da kvalitetnije, brže i lakše uče.

Tako nas je prva skupina na projektnom danu podučila tome kako radi pamćenje te kako ga poboljšati, naučili su nas što su mnemotehnike i kako ih koristiti, a pokazali su i nekoliko vježbi za bolje pamćenje.

Druga skupina bavila se učenjem. Pojasnili su nam gdje se ono događa, koje vještine treba imati za dobro učenje te su dali nekoliko savjeta za bolje učenje.

Treća skupina pojasnila je razlike u stilovima učenja kako bi svatko od učenika prepoznao voli li više  učiti očima, ušima ili rukama. Također, naučili smo i neke razlike u učenju kod muškaraca i žena.

Četvrta grupa bavila se motivacijom. Objasnili su nam kako se motivirati za učenje i kako bolje organizirati svoj radni dan.

Peta grupa istaknula je važnost koncentracije za svaki posao, a pogotovo za učenje. Savjetovali su kako se bolje koncentrirati te koja hrana i piće potiču bolju koncentraciju. Pokazali su nekoliko vježbi za bolju koncentraciju i upozorili na stres kao velikog neprijatelja koncentracije.

Šesta skupina ponudila je niz savjeta za bolje vođenje bilježaka, pisanje sastavaka i slušanje na satu.

Sedma skupina naglasila je korisnost glazbe u svakodnevnom životu, kao i u učenju. Dali su nekoliko glazbenih primjera kako uz glazbu lakše naučiti englesku abecedu, kontinente i glazbenu ljestvicu. Također, dali su nekoliko savjeta kako savladati strah od ispitivanja.

Osma skupina podučila nas je kako koristiti metodu PPČPP za učinkovitije čitanje nekog teksta, a deveta i deseta skupina dali su nam neke trikove kako brže računati, brže upamtiti mjerne jedinice i lakše učiti nepoznate riječi.

Nakon projektnog dana svi učenici i voditelji skupina vrednovali su i samovrednovali rad na projektu.

Zaključak je da je učenicima bavljenje ovom temom bilo poprilično zahtjevno, a nama odgojno-obrazovnim radnicima to je povratna informacija da moramo više raditi na tome kako da mladi naraštaji brže, bolje i lakše uče. Vjerujemo da je to zalog za njihovu bolju budućnost.

Mihaela Patačko, pedagoginja