Projekt SEE River

Projekt SEE River odvija se u sklopu Transnacionalnog programa za Jugoistočnu europu (SEE) i financiran je iz sredstava Europskog regionalnog razvojnog fonda (ERDF) Europske Unije. Glavni zadatak SEE River projekta je da ojača međusektorsku suradnju dionika koji učestvuju u korištenju međunarodnih riječnih koridora, s ciljem stjecanja znanja u prostornom planiranju i integriranju sektorskih politika, prostornih planova i programa, uzimajući u obzir razvoj i održivo korištenje tog područja. Ovaj projekt odvija se u sklopu 4. poziva Fonda za jugoistočnu Europu (SEE), u njemu sudjeluje 17 partnera i 9 promatrača iz ukupno 12 zemalja.

Zavod za prostorno uređenje Koprivničko-križevačke županije partner je u projektu SEE River. Vodeći partner je Institut za vode Republike Slovenije. Od hrvatskih partnera u ovaj projekt osim Zavoda za prostorno uređenje Koprivničko-križevačke županije uključene su Hrvatske vode i Državni zavod za zaštitu prirode. Zavod za prostorno uređenje Koprivničko-križevačke županije je ujedno i koordinator projekta SEE RIVER za Koprivničko-križevačku županiju odnosno pilot područje rijeke Drave. Pilot područje na rijeci Dravi u Koprivničko-križevačkoj županiji obuhvaća prostor od ušća rijeke Mure u rijeku Dravu sve do repaškog mosta.

Međunarodna radionica u sklopu projekta SEE River održava  se od 29. do 31. siječnja 2013. u Đurđevcu, u hotelu Picok. Zavod za prostorno uređenje Koprivničko-križevačke županije kao jedan od partnera domaćin je ove međunarodne radionice u kojoj se očekuje sudjelovanje četrdeset stručnjaka iz područja upravljanja vodama, zaštite prirode i prostornog planiranja iz 11 zemalja iz kojih dolaze i partnerske institucije. Ciljevi ove radionice su daljnji zajednički razvoj nacrta alata za integrirano održivo upravljanje međunarodnim riječnim koridorima, zajednički plan primjene SEE River metodologije na pilot područjima rijeka te posjet pilot području na rijeci Dravi i upoznavanje s problematikom ovog prostora.

Pomoćnik ravnatelja Zavoda za prostorno uređenje i
koordinator za Koprivničko-križevačku županiju:

mr.sc. Mladen Matica