Program GLOBE u OŠ „Đuro Ester“

Učitelji naše škole su na sjednici učiteljskog vijeća 9. prosinca 2010. odlučili da će se naša škola aktivno uključiti u GLOBE program. Ovaj međunarodni program čije ime dolazi od engleskih riječi Global Learning and Observations for Benefit the Environment što bi u prijevodu značilo cjelovito učenje i opažanje za dobrobit okoliša je znanstveno obrazovni program namijenjen učenicima koji će aktivno pratiti promjene u svome okruženju te obavljati razna mjerenja koja možemo podijeliti u pet skupina (atmosfera, voda, tlo, pokrov i fenologija). Zanimljiva je ideja programa koji podrazumijeva povezanost znanstvenih institucija, znanstvenika, škole, učenike i učitelje kako zajedničkim snagama kroz mnoge zanimljive projekte prate i istražuju promjene kojima u prirodi. Ovakvom suradnjom učenici usvajaju njima primjerene protokole te na neposredan način upoznaju znanstvene metode mjerenja, prikazivanja i tumačenja podataka, doživljavaju svoje okruženje, povezuju svoja teoretska znanja te ih uče primjenjivati u praksi, a ujedno razvijaju pozitivan stav prema okolišu te uočavaju njegove zakonitosti i promjene. Ovaj program pokrenut je 1994. godine u SAD-u, te ga podupiru mnoge američke i hrvatske institucije (Kongres SAD-a, NASA, Agencija za odgoj i obrazovanje, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta). U svijetu je u GLOBE-program uključeno više od 111 država i 13 000 škola. Mnoge škole su vrlo ozbiljno prihvatile ovaj program te su do sada stvorile zavidnu bazu podataka o svome okolišu. Svi podatci nalaze se na internet adresi www.globe.gov, dok je službena stranica programa u Hrvatskoj na adresi http://public.carnet.hr/globe. Hrvatska se ovom programu priključila 1995. godine i danas je u programu 158 osnovnih i srednjih škola. Iz naše županije u programu su OŠ F.V. Šignjara iz Virja, OŠ Sokolovac, OŠ Rasinja i OŠ A.N. Gostovinski.  

Miroslav Kanisek, prof., mentor