Proglašena elementarna nepogoda suša na dijelu područja Koprivničko-križevačke županije

Župan Darko Koren 8. rujna 2017. godine donio je Odluku o proglašenju elementarne nepogode suša na području GRADA KRIŽEVACA, OPĆINE DRNJE, OPĆINE ĐELEKOVEC, OPĆINE FERDINANDOVAC, OPĆINE HELBINE, OPĆINE PETERANEC, OPĆINE RASINJA, OPĆINE SOKOLOVAC, OPĆINE SVETI PETAR OREHOVEC, OPĆINE KALINOVAC, OPĆINE KALNIK I OPĆINE NOVO VIRJE zbog vremenskih nepogoda uzrokovanih sušom koja je na navedenom prostoru nanijela velike materijalne štete na poljoprivredi u periodu od 1. lipnja 2017. do 7. rujna 2017. godine.

Odluka se nalazi u privitku, a sukladno članku 28. Zakona o zaštiti od elementarnih nepogoda (,,Narodne novine” broj 73/97. i 174/04.) obvezuju se Općinska/Gradska povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda da odmah ili u najkraćem mogućem roku izrade izvješće – Prvo priopćenje s procjenom ukupne štete, te isto dostave Županijskom povjerenstvu za procjenu štete od elementarnih nepogoda, a procijenjene poljoprivredne štete unesu u Registar šteta u poljoprivredi.

Iznos i postotak štete očekuju se kroz osam dana.

Služba ureda župana