Prijem župana za najuspješnije sudionike državnih natjecanja u šk. god. 2010./2011.

Proračunom Koprivničko-križevačke županije za 2011. godinu ("Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije" broj 14/10.) a sukladno Zaključku o kriterijima i mjerilima za financiranje županijskih učeničkih natjecanja i smotri te nagrađivanju učenika i mentora u 2011. godini KLASA:600-01/10-01/44, Urbroj: 2137/1-08/02-11-6 od 12. siječnja 2011. godine, osigurana su sredstva za nagrade učenicima i mentorima koji su osvojili jedno od prva tri mjesta na državnim natjecanjima.

 U srijedu, 15. lipnja 2011. godine u 10.00 sati

u zgradi Veleučilišta u Koprivnici, Trg bana Josipa Jelačića 6.

održat će se prijem za najuspješnije učenike i mentore.

Upravni odjel za prosvjetu, kulturu, znanost i šport