Prijam za učenike koji su postigli uspjeh na državnoj i međunarodnoj razini

U srijedu, 29. rujna, u 10,00 sati župan Darko Koren i zamjenik župana Ivan Pal organiziraju prijam za učenike, te njihove mentore, koji su svojim radom i zalaganjem postigli vrhunske rezultate na državnoj i međunarodnoj razini. Radi se o učenicima i mentorima osnovnih škola „Antun Nemčić Gostovinski“ Koprivnica i „Prof. Blaž Mađer“ Novigrad Podravski, te učenicima Glazbene škole „Forunat Pintarić“ Koprivnica.

Prijem će se održati u prostorijama Koprivničko križevačke županije (Koprivnica, A. Nemčića 5), soba 28/I.