Prijam za članice Udruge uzorne seoske žene Koprivničko-križevačke županije

Župan Darko Koren u četvrtak 30. siječnja 2014. u 10.00 sati, u prostorijama Koprivničko-križevačke županije ( Koprivnica, A. Nemčića 5), soba 28/I, organizira prijam za članice Udruge uzorne seoske žene Koprivničko-križevačke županije.

Voditeljica Odsjeka za komunikacije i protokol:
Melita Pavlek, v. r.