Preuzimanje radova u Sokolovcu

U utorak, 17. prosinca 2013. pročelnik Upravnog odjela za prosvjetu, kulturu, znanost i šport Mladen Antolić sa suradnicima, preuzeo je izvedene radove II. faze dogradnje škole i školske športske dvorane Osnovne škole Sokolovac. Ukupna vrijednost radova II. faze iznosila je 2.772.463,08 kn s PDV-om, a u potpunosti ju je financirala Koprivničko-križevačka županija. Radove je izvodila tvrtka KULIĆ-INVEST d.o.o. iz Vinkovaca.

Ovom fazom objekt dijela škole i školske športske dvorane izgrađen je do „pod krov“, a trećom fazom radova planirano je unutarnje uređenje, izrada fasade i uređenje okoliša škole do konačne gotovosti. Osim predstavnika izvoditelja radova i nadzora, preuzimanju radova prisustvovao je i ravnatelj Osnovne škole Sokolovac Saša Korkut.  Ukupna površina dograđenog prostora iznosi 1.300 m², a završetkom objekta omogućit će se jednosmjenska nastava za 239 učenika.Treća faza radova planirana je za 2014. godinu.