Preuzimanje radova I. faze dogradnje zgrade Osnovne škole u Koprivničkim Bregima

Završeni su radovi na I. fazi dogradnje zgrade Osnovne škole Koprivnički Bregi (do pod krov), odnosno izgradnji dječjeg vrtića i dvije nove učionice te rekonstrukciji školske kuhinje. Ukupno je uređeno oko 450 m2 prostora, a radovi će omogućiti rad škole u jednoj smjeni za 200 učenika. Projektom je obuhvaćeno i uređenje okoliša sa izgradnjom vanjskih sportskih igrališta.

Vrijednost izvedenih radova iznosi 1,3 milijuna kuna, a financirani su iz Programa EIB 2 te proračuna Općine Koprivnički Bregi i Koprivničko-križevačke županije. U pripremi je raspisivanje natječaja za II. fazu dogradnje školske zgrade za što je Županija osigurala 980 tisuća kuna.

Izvedene radove će u petak 15. lipnja u 12,00 sati obići zamjenik župana Ivan Pal sa suradnicima i predstavnicima Općine i Osnovne škole.